lördag 17 december 2016

Lucka #16

Idag skådar vi ner i VARGGROPEN.


 Hela Sveriges land är översållat med fångstgropar varav en del är mycket gamla. Det som definierar just en varggrop är att den grävts av den lokala vargflocken, i syfte att fånga människor. Det florerar historier om att den olycklige som trillar i blir flockens middag, men det finns inga pålitliga belägg för detta. Vad som anses helt säkert är att vargarna uppehåller sig i timvis vid gropens kant, sjunger retsamma visor och räcker ut tungan åt personen på botten. Om de nyligen har fällt ett byte tar de med sig det dit och äter det, under överdrivet högljutt smaskande. Är de riktigt nedriga kan det hända att de urinerar ut över kanten.
 Att hamna i en varggrop är en obehaglig upplevelse, men de allra flesta kommer helskinnade ur situationen. Det är dock ett gott skäl att kliva försiktigt på skogspromenaden.

Inga kommentarer: