måndag 4 december 2017

Lucka #4


Genom fjärde luckan anländer FROSTUGGLAN på tysta vingar.


 Denna nattaktiva rovfågel trivs bäst i gammal naturskog och är mycket skygg och svårfunnen. Fjäderdräkten är jämnfärgat ljusgrå och matt. Ögonen är ljusblå och den ser inte särskilt bra, vilket dock kompenseras mer än väl av dess enastående goda hörsel. Frostugglan jagar främst små gnagare, men även gräshoppor, grodor och nattfjärilar.
 Under hårda vintrar händer det att frostugglorna lämnar sina skogsrevir för att jaga på ängar och fält; då ökar chansen för fågelskådarna att få en skymt. I Bondepraktikan omnämns frostugglan som ett vädermärke:

"När Frosteugglan hon wil lämna Skog och Tjell
kommer så Swåra Kiölden hack i häl."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.